Verzorgen belastingaangifte omgeving Ede

Op zoek naar een betrouwbaar administratiekantoor voor uw belastingaangifte in Ede? Dit hebt u nu gevonden. Ondernemers in Nederland hebben te maken met een aantal rijksbelastingen op het inkomen, omzet en personeel. Zo bent u verplicht om aangifte te doen van uw jaarinkomen en hebt u te maken met een periodieke aangifte omzetbelasting. Hebt u personeel dan moet u ook aangifte doen voor loonbelasting. Particulieren hebben soms te maken met schenkbelasting en erfbelasting. Wij verzorgen voor ondernemers en particulieren elke belastingaangifte in Ede en omgeving. Voor bedrijven en particulieren. Hierbij proberen we zoveel mogelijk geld voor u te verdienen. Wij versturen uw aangiften altijd digitaal en op tijd. Waar nodig, vragen we tijdig uitstel aan.

Aangifte inkomstenbelasting

Natuurlijke personen betalen Inkomstenbelasting of IB over hun inkomen. U bent verplicht om hiervan jaarlijks aangifte te doen. Deze aangifte moet vóór 1 mei bij de fiscus binnen zijn. Bent u te laat zonder dat u uitstel aanvroeg, dan bestaat de kans dat u een boete krijgt opgelegd. De inkomstenbelasting geldt voor ondernemers en soms ook voor particulieren. Alleenstaand, gehuwd of samenwonend. Roelofsen Advies en Administratie kan elk jaar deze aangifte voor u verzorgen. Netjes op tijd en precies volgens de stukken die u ons aanleverde. In bijzondere gevallen kunnen wij uitstel van aangifte voor u aanvragen. Ook regelen wij een eventuele teruggave van IB.

Belastingaangifte Ede: vennootschapsbelasting

Hebt u een BV of NV of bent u aandeelhouder? In die gevallen betaalt u als rechtspersoon vennootschapsbelasting in plaats van inkomstenbelasting. Vaak moeten stichtingen en verenigingen ook een aangifte vennootschapsbelasting doen. Deze aangifte dient u jaarlijks vóór 1 juni in te dienen bij de belastingdienst. Soms kunt u om vrijstelling verzoeken van deze belasting. Wij kunnen u hier alles over vertellen. Omdat wij gespecialiseerd zijn in belastingzaken, kunnen we particulieren en bedrijven uitstekend helpen met het doen van uw aangiften. Zorg dat wij ruim op tijd kunnen beschikken over alle stukken die hiervoor nodig zijn.

Belastingaangifte Ede: omzetbelasting

Als ondernemer draagt u over u omzet een percentage belasting toegevoegde waarde of btw af. Deze omzetbelasting brengt u uw klanten ook in rekening op de verkoopfacturen. De btw die u betaalt over aankopen ten behoeve van uw bedrijf, mag u in mindering brengen. De periode van aangifte verschilt per bedrijf. De fiscus kan u verplichten tot het doen van een btw-aangifte per maand, per kwartaal of jaarlijks. U kunt ons administratiekantoor inschakelen voor het geheel of gedeeltelijk verzorgen van uw btw-aangifte. Wij berekenen aan de hand van de stukken die u bij ons aanleverde de betaalde voorbelasting en de btw die u moet afdragen. Zo weet u zeker dat uw aangifte altijd netjes en op tijd bij de belastingdienst binnen is.  

Belastingaangifte Ede: loonbelasting

Hebt u personeel in dienst dan krijgt u te maken met de afdracht loonbelasting. Van elk personeelslid dat op uw loonlijst staat inclusief uzelf, moet u loonbelasting inhouden en afdragen aan de fiscus. De aangifte loonbelasting gebeurt periodiek. Behalve het verzorgen van deze aangifte, kunnen wij ook de volledige salarisadministratie voor u doen. U hoeft zich dan geen zorgen meer te maken over het tijdig versturen van de aangiften.

Belastingaangifte Ede: aangifte intracommunautaire prestaties of ICP

Doet u ook zaken in het buitenland binnen de Europese Unie? Als het hierbij om de levering van goederen en diensten gaat aan andere bedrijven, moet u ook een aangifte intracommunautaire prestaties of ICP doen. Dit is ook het geval als het gaat om transport van uw eigen goederen naar een ander Europees land. De belastingdienst bepaalt hierbij de vaste periodes waarover u aangifte moet doen. Dit kan variëren van een aangifte per maand, per kwartaal of jaarlijks. Op de aangiften moet u verplicht het btw-nummer van de ondernemer vermelden waarmee de transactie plaatsvond. Ons kantoor kan uw aangifte tijdig voor u in orde maken. Wij controleren tevens de btw-nummers van uw buitenlandse klanten.

Belastingaangifte Ede: schenkbelasting en erfbelasting

Bent u in de gelukkige omstandigheden dat iemand u bij leven geld schonk of verkreeg u een bedrag uit een erfenis? In Nederland betaalt u daarover belasting. Sinds de herziene Successiewet in 2010 is dit veel minder dan vroeger. Ook het aantal tarieven is teruggebracht naar 4. Wilt u zelf iemand geld schenken? Op het gebied van schenkbelasting en erfbelasting zijn hiervoor veel mogelijkheden. Partners en kinderen kunnen in bepaalde gevallen zelfs vrijstelling van erfbelasting krijgen. Roelofsen Advies en Administratie kan u alles over dergelijke vrijstellingen en fiscale partnerschappen vertellen.

Wilt u uw belastingaangiften ook door ons laten verzorgen? Bel meteen voor een spraak naar 06 - 30 19 96 36 of 0318 - 75 02 95.